Płeć jako zmienna biologiczna: warsztaty NIH

Płeć jako zmienna biologiczna: warsztaty NIH

NIH odbyło ostatnio warsztaty dotyczące tematu "seks jako zmienna biologiczna". Kobiety stanowią połowę populacji na świecie, ale większość mężczyzn zajmuje się badaniami medycznymi. Przypuszcza się błędnie założyć, że wyniki i zalecenia z tych męskich studiów mają jednakowo zastosowanie do kobiet.

Aby zmienić tę sytuację, Biuro Badań nad Kobietą NIH w ciągu ostatnich dziesięcioleci 2 podjęło starania, aby zmienić tę sytuację, a to warsztaty były doskonałym dowodem osiągniętego postępu. Różnice seksualne są obecnie ujawniane w każdym narządzie, w tym w mózgu, od badań klinicznych aż do poszczególnych komórek. Zadziwiające jest to, że chociaż biologia mężczyzn i kobiet jest na tyle różna na każdym poziomie, oba płci są w stanie wykonać na tym samym poziomie w społeczeństwie.

Czy mężczyźni i kobiety osiągają to niezwykłe osiągnięcie dzięki zastosowaniu różnych mechanizmów biologicznych?