Płeć jako zmienna biologiczna: warsztaty NIH

Płeć jako zmienna biologiczna: warsztaty NIH

http://maientertainmentlaw.com/?search=levitra-canadian-pharmacy NIH odbyło ostatnio warsztaty dotyczące tematu "seks jako zmienna biologiczna". Kobiety stanowią połowę populacji na świecie, ale większość mężczyzn zajmuje się badaniami medycznymi. Przypuszcza się błędnie założyć, że wyniki i zalecenia z tych męskich studiów mają jednakowo zastosowanie do kobiet.

tutaj Aby zmienić tę sytuację, Biuro Badań nad Kobietą NIH w ciągu ostatnich dziesięcioleci 2 podjęło starania, aby zmienić tę sytuację, a to warsztaty były doskonałym dowodem osiągniętego postępu. Różnice seksualne są obecnie ujawniane w każdym narządzie, w tym w mózgu, od badań klinicznych aż do poszczególnych komórek. Zadziwiające jest to, że chociaż biologia mężczyzn i kobiet jest na tyle różna na każdym poziomie, oba płci są w stanie wykonać na tym samym poziomie w społeczeństwie.

Wejść na stronę Czy mężczyźni i kobiety osiągają to niezwykłe osiągnięcie dzięki zastosowaniu różnych mechanizmów biologicznych?